Volwassenen

Wij bieden deze cursussen aan voor beginners, half-gevorderden en gevorderden.

Bij de cursus beginners zal de basisgrammatica van het Frans worden behandeld en zal er worden geoefend op alledaagse gesprekjes, eenvoudige luisteroefeningen en worden er simpele brieven geschreven. Aan het eind van de cursus beginners bent u in staat om u verstaanbaar te maken in het Frans en kunt u eenvoudige brieven en e-mails schrijven.

Bij de cursus half-gevorderd wordt er vanuit gegaan dat de basisgrammatica van het Frans bekend is en dat de cursisten al een redelijke woordenschat hebben. Tijdens de cursus wordt dieper op de basisgrammatica ingegaan, worden er lastige spreekoefeningen gevoerd en wordt geoefend op het schrijven van langere brieven en e-mails. Aan het eind van de cursus half-gevorderd bent u in staat om goed Frans te spreken en te verstaan en kunt u zonder veel moeite brieven en e-mails in het Frans schrijven.

Bij de cursus gevorderden/conversatie wordt er vanuit gegaan dat de grammatica van het Frans bekend is en dat de cursisten zonder veel moeite Frans kunnen praten en schrijven. Tijdens de cursus wordt ingegaan op lastige grammatica constructies, het perfectioneren van de uitspraak en de woordenschat en het zonder problemen foutloos schrijven van lange e-mails of brieven. Aan het eind van de cursus gevorderd bent u in staat om bijna vloeiend Frans te spreken en te verstaan en kunt u vloeiend mooie en correcte e-mails en brieven schrijven in het Frans.

Cordes-sur-Ciel (tarn)